One Arc Gallery

YALANCI BAHAR

Mehmet Ali Yıldız | Yalancı Bahar

 

Yalancı Bahar sergisi bizler için yeni bir doğa dünyasının kapılarını aralar, hislerimizi harekete geçirir ve bir yolculuğa seyirci kılar. Mehmet Ali Yıldız tarafından yaratılan, büyütülen, can suyunun verildiği bitkiler evreni, olgunlaşma evresinden sonra yaratım sürecini tamamlar ve kompozit bir zeminde yeni bir kimlikle hikayelerine devam ederler.

Sanatçının üretim süreci atölyenin sınırlarını aşar, doğayı ve dış mekânı üretim alanı içerisine dâhil ederek doğa ile yatay bir bağlantı kurar. İşlerinde sıklıkla rastladığımız, Yıldız’ın kendisine ve ailesine ait fotoğraflar, çeşitli nesneler, doğa ile bütünleşerek bitkilerin yeni dünyasında var olur. İzleyicinin dikkati bitki ve sanatçıya ait biricik beden algılarına bölünürken yüzeyde yer alan bakış temsilleri ile de yeni bir iletişim ağı kurulur. Sanatçının bakışları bulunduğu tuvalin sınırlarını aşarak, izleyiciyi sosyolojik, ekolojik ve öznel sorgulamalara davet eder.

Fahriye Çobanoğlu