One Arc Gallery

UYURGEZER

Ahmet Sarı | Uyurgezer

12 Şubat – 31 Mart 2022

 

Sanat tarihçisi Hatice Utkan Özden’e göre Ahmet Sarı eserlerinde bizlere nesnelerin tarih içindeki anlamsal değişimlerini gösterir ve onların yeniden ve defalarca değişime uğrayan, klasik antikitenin diyarından dilimizin ucuna anlamlandırılmaya kadar gelişine tanıklık ederiz. Böylece, onun resimlerinde, yeni bir sözcük ya da daha doğru ifadesiyle yeni bir dil yaratmak için farklı görsel şifreleri keşfederiz. Bu keşif hiç bitmez, süreklilik taşıyan şiirsel bir ifadeye dönüşür. Bir zamanlar medeniyetlerin kullandığı nesneler, önce sanatçının eserine yansır, sonra yeni bir dil ifadesi olarak izleyiciye bütünsel bir şiir gibi uzanır. 

Yazarın ifadesiyle Ahmet Sarı için uyurgezer kelimesi içinde birçok şey saklı. Sanatçı, bilerek cahil bırakılmış, sistemin alt üst olmasına gözünü kapamış toplumun kültürünü anlatmaya çalışıyor ve sergideki eserlerinde nesneleri en ince detayına kadar resmederek medeniyetlerin yoksun kaldığı gerçekleri gözler önüne seriyor. İçinde yaşadığımız uyurgezerliği fark ettirmek için bir tür ışık yakıyor. Bir yandan bu uyurgezer durumu eleştirirken, diğer yandan ise bu konudaki farkındalıksızlığa gönderme yapıyor ve aslında tam tersi bir durumu resminde işte her şey burada dercesine beyaz üzerine kullandığı mürekkeple nesneleri yeniliyor ve gösteriyor.

Pierre Bourdieu’nun felsefesinin tam ortasında duran kültürlerin bir araya gelmesi ve ayrışması konusunda etkin rol oynamış olan ‘Habitus’ kavramına yeniden bakmak ve kavramak Uyurgezer sergisindeki nesnelerin anlamlandırılması için doğru bir yol açabilir. İçinde doğduğumuz ve bildiğimizi sandığımız kültür bilgisi sayesinde düşünme, hissetme yetilerimiz gelişirken, bu tür nesnelerin varoluşunu sorgulamadan aldığımız bilgiyi kullanan toplumlar içinde yaşıyoruz. Habitus tüm toplumsal pratikleri, dili ve ifade yöntemlerini içine alırken, toplumsal alanda neyi nasıl algılamamız gerektiğini de belirler. Kültürel yapılarda habitus ile öznel süreçlerimiz, nesnel toplumsallaşma süreçlerine döner. 

Ahmet Sarı’nın sanatı ve ifade yöntemleri Uyurgezer sergisinde olduğu gibi sorulması gereken soruları sormamız ve Habitus’u sorgulamamız için yeni bir kapı açabilir. Nesnelerin gelişimi ve onların kültürel bağlamda yeni ifadeler bulması için Ahmet Sarı’nın keşfettiği bu yeni dili kullanarak  yola çıkarız. Belki de, ancak o zaman gerçek bilgiye ulaşmak ve özgürleşmek mümkün...

Hatice Utkan Özden