One Arc Gallery

Bir Ev

Meltem Sırtıkara - Bir Ev

 

Meltem Sırtıkara, son dönem çalışmalarında doğa ve kültür nesnelerini bir ağ içinde yüzdürdüğü deney alanlarında ortak yaşam olanaklarını araştırırken, mekanı da bu örüntünün bir parçası haline getirir. “Bir Ev”, “nasıl yaşamalıyız” sorusundan hareketle Sırtıkara’nın sanatının içinden geçmekte olduğu önemli dönüşümden bir kesit sunar. Galeri alanının bir ev olarak kurgulandığı sergi, sanatçının gelecek yönelimlerine dair kayda değer izler barındırır.

Bu evde her tür dayatmadan bağımsız “nesneler” ve “resimler”, birbirleriyle semantik hiyerarşilerden arınmış, çabasız ilişkiler kurar. İnandırıcılık adına katılaşma ihtiyacı duymayan kurgu, izleyicinin Merleau-Ponty’nin de dediği gibi “hem gören, hem görülen” konumunda oyuna dahil olmasıyla adeta canlanır; nefes alıp vermeye, hareket etmeye, “bedenlenmeye” başlar. İçerisi-dışarısı diyalektiği ortadan kalkar. Evin resimlerden gözüken “dışarısı”, dışarıdaki eve bakan resmin “içerisi” ile sürekli yer değiştirir. Dışarıdaki evin çağrışım ağları benliğin evi olan zihni doldururken, “bedenlenmiş zihin” dışarı çıkmak zorunda kalır.

Sanatla ilgili ön kabuller de sanatçının bir süredir devam eden “okyanusa açılma” oyunundan nasibini alır. Evin resimleri, başta “evin duvarlarını süsleyen tablo”, “dış dünyaya açılan pencere” ve “tüm ihtişamıyla kendisi” olmak üzere istediği her role bürünebilecek kadar özgürdür. Onları çevreleyen nesneler resim düzlemine meydan okumadan, ama onun tarafından da ezilmeden yaşayıp giderler. Duvar yüzeyine doğrudan yapıştırılmış tuval bezinden oluşmaları, onların rolüne de ayrı bir belirsizlik katar. Ne üzerinde durduğu duvarın ustalıklı optik yanılsamalar için nötr bir taşıyıcı olduğunun altını çizen resmin; ne de resmin ölümünü ilan eden yerleştirme sanatının uzamsal iştahının tahakkümüne girerler. Zaten burası, var olmak için kimsenin kimse üzerinde tahakküm kurmasının gerekmediği bir yerdir.

Onlar bunu başarabiliyorsa, biz neden yapamayalım? “Bir Ev” ile Sırtıkara’nın ilişki olgusu çevresinde biçimlenen sanatında diyalektiğe dayalı gerilimin yerini, sanatçının da içinde olduğu bir “güvende olma” hali almaya başlamıştır artık. Sergi, Sırtıkara’nın bundan sonraki serüvenine bu güven duygusunun egemen olacağının sinyallerini verir.

İpek Yeğinsü